O czasopiśmie

Kwartalnik „Rocznik Historii Prasy Polskiej” (ISSN 1509-1074, e-ISSN 2084-8552) jest organem Komisji Prasoznawczej PAN Oddziału w Krakowie, wydawanym przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Periodyk jest recenzowanym czasopismem naukowym, które ukazuje się cztery razy rocznie. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko pojętych nauk o komunikacji społecznej i mediach. Podstawowym obszarem zainteresowań redakcji jest historia mediów (prasy, radia, telewizji i internetu) oraz tematyka kontekstów, w jakich media funkcjonowały. Nasze czasopismo jest także otwarte na badaczy mediów współczesnych. Zgodnie z polską tradycją przyjmujemy interdyscyplinarny pogląd na istotę mediów, stąd zapraszamy na nasze łamy także uczonych badających komunikowanie masowe z wielu perspektyw (m.in. kulturowej, społecznej, politycznej, prawnej, ekonomicznej, technologicznej i organizacyjnym) oraz badaczy teorii mediów.

Ogłoszenia

Nowa witryna kwartalnika „Rocznik Historii Prasy Polskiej”

2023-04-12

Uprzejmie informujemy, że od dn. 5 IV 2023 kwartalnik „Rocznik Historii Prasy Polskiej” został przeniesiony do nowej wersji Open Journal Systems (OJS). Niestety, w trakcie migracji nie udało się przenieść dotychczasowych kont użytkowników. Uprzejmie prosimy naszych Czytelników, Autorów i Recenzentów o ponowną rejestrację kont w systemie.

Przeczytaj więcej na temat Nowa witryna kwartalnika „Rocznik Historii Prasy Polskiej”

Aktualny numer

Tom 26 Nr 4 (2023)
Wyświetl wszystkie wydania