Zespół redakcyjny


Redaktor naczelny

 • Grażyna Wrona, prof. dr hab., Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

Redaktor honorowy

 • Jerzy Jarowiecki, prof. dr hab., Poland

Sekretariat redakcji

 • Michał Rogoż, dr hab. prof. UKEN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland (redaktor odpowiedzialny)
 • Ewa Wójcik, dr, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (sekretarz techniczny) - email: rocznikp@up.krakow.pl
 • Piotr Andrusiewicz, dr, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland (sekretarz wersji on-line)

Kolegium redakcyjne

 • Grażyna Wrona, prof. dr hab., Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland
 • Jerzy Jarowiecki, prof. dr hab., Poland
 • Małgorzata Dajnowicz, prof. dr hab., Uniwersytet w Białymstoku
 • Michał Rogoż, dr hab. prof. UKEN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland
 • Władysław Marek Kolasa, dr hab. prof. UKEN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland
 • Łukasz Tomasz Sroka, prof. dr hab., Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland
 • Ewa Wójcik, dr, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland
 • Krzysztof Woźniakowski, prof. dr hab., Poland

Redakcja językowa

 • Maciej Malinowski, dr hab., Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Poland

Redakcja wersji internetowej

 • Piotr Andrusiewicz, dr, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland - e-mail: piotr.andrusiewicz@up.krakow.pl
 • Maciej Saskowski, dr, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

 


Rada naukowa

 • Adina Bar-El, Nir-Israel, Israel
 • Grażyna Gzella, Toruń, Poland
 • Lars Jockheck, Hamburg, Germany
 • Kazimierz Karolczak, Kraków, Poland
 • Urszula Kolberová, Ostrava, Czech Republic
 • Lidiya Lazurko, Drohobycz, Ukraine
 • Susanne Marten-Finnis, Portsmouth, United Kingdom
 • Tomasz Mielczarek, Kielce, Poland
 • Andrius Vaišnys, Vilnius, Lithuania
 • Grzegorz Nieć, Kraków, Poland
 • Myroslav M. Romaniuk, Lwów, Ukraine
 • Andrzej Romanow, Gdańsk, Poland
 • Bogusław Skowronek, Kraków, Poland
 • Irena Socha, Katowice, Poland
 • Marek Sroka, Urbana, United States of America
 • Vitalij Telvak, Drohobycz, Ukraine
 • Jiří Trávníček, Brno, Czech Republic
 • Mariusz Wołos, Kraków, Poland

 


Lista recenzentów 

Recenzenci z lat 2017-2022

 • prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Danuta Hombek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • prof. dr hab. Jarowiecki Jerzy
 • prof. dr hab. Robert Kotowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Ewa Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • prof. dr hab. Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Woźniakowski Krzysztof (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. prof. IH PAN Cieślikowa Agnieszka (Instytut Historii PAN)
 • dr hab. prof. UP Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr hab. prof. UJK Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • dr hab. Małgorzata Derkacz Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. prof. UŚ Sebastian Fikus (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Filas Ryszard (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Gajlewicz-Korab Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. UPH Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. prof. AMwP Andrzej Kansy
 • dr hab. prof. UP Kolasa Władysław Marek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr hab. prof. UR Jolanta Kowal (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. prof. UJ Andrzej Kaliszewski (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. prof. UJK Lubczyńska Aleksandra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • dr hab. Maciej Malinowski (Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu)
 • dr hab. prof. UP Nieć Grzegorz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • dr hab. prof. UW Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. UP Rogoż Michał (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. prof. UJ Tomasz Sikora (Uniwersytet Jagielloński)
  dr hab. prof. UŚ Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. prof. IKŚiO PAN Leszek Zinkow (Instyt Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)

Recenzenci z lat 2014-2017

 • dr hab. prof. UWM Zbigniew Anculewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • prof. dr hab. Alicja Maria Baluch (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr Adam Bańdo (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr hab. Joanna Barcik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • dr Andrzej Buck (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr Małgorzata Chrobak (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • dr hab. prof. IH Agnieszka J. Cieślikowa (Instytut Historii PAN)
 • prof. dr hab. Oskar S. Czarnik (Biblioteka Narodowa, Warszawa)
 • dr hab. Ryszard Filas (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Ignacy S. Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
 • dr hab. Jerzy Franke, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. UJK Barbara Lena Gierszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • dr hab. prof. UŚ Marian Gierula (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Joachim Glensk (Uniwersytet Opolski, emeryt)
 • dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Ruchu Ludowego)
 • prof. dr hab. Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Rafał Habielski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Czesław Hajduk (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. UP Józef Hampel (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • prof. dr hab. Danuta Hombek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • prof. dr hab. Urszula Jakubowska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Wojciech Kajtoch (Uniwersytet Jagieloński)
 • dr hab. prof. PO Maria Kalczyńska (Politechnika Opolska)
 • prof. dr hab. Jan Kantyka (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr hab. Janusz Kostecki (Biblioteka Narodowa, Warszawa)
 • prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk ((Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • dr Piotr Krywak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr hab. Emanuel Kulczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • mgr Iwona Lehmann (badaczka prywatna, RFN)
 • prof. dr hab. Jerzy Myśliński (Instytut Badań Literackich PAN, emeryt)
 • dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • prof. dr hab. Barbara Olszewska (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • prof. dr hab. Bohdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Adam Rusek (Biblioteka Narodowa)
 • prof. dr hab. Ewa Skorupa (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Irena Socha (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Wiesław Sonczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. Marek Sroka (State University of Illinois)
 • prof. dr hab. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Katarzyna Wodniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr hab. Leszek Zinkow (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • prof. dr hab. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr Henryk Żeligowski (WSZ Edukacja, Wrocław)
 • prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

Recenzenci z lat 2010-2013

 • Prof. dr hab. Jerzy Myśliński (Instytut Badań Literackich - Warszawa)
 • Prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" - Wrocław)
 • Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Kielce)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski (Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków)
 • Dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Kielce)
 • Dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków)
 • Prof. dr hab. Joachim Glensk (Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" - Wrocław)
 • Prof. dr hab. Andrzej Romanow (Uniwersytet Gdański)
 • Dr hab. Marian Mikołaj Gierula (Uniwersytet Śląski - Katowice)
 • Dr hab. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr hab. Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski - Katowice)
 • Dr hab. Maria Konopka (Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków)
 • Prof. dr hab. Oskar S. Czarnik (Biblioteka Narodowa)
 • Prof. dr hab. Bohdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (uniwersytet Jagielloński)
 • Dr Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków)