Recepcja twórczości Virginii Woolf w międzywojennej prasie w Polsce

Autor

Słowa kluczowe:

prasa międzywojenna, transfer kulturowy, recepcja modernizmu, Virginia Woolf

Abstrakt

Artykuł ukazuje szeroką recepcję twórczości Virginii Woolf w międzywojennej prasie w Polsce. Na podstawie ponad stu materiałów prasowych, omówiono wybrane tytuły prasowe i mediatorów kulturowych, którzy odegrali kluczową rolę w tym procesie, przyczyniając się do transferu modernizmu i rozwoju kultury czytelniczej. Artykuł analizuje odmienne strategie interpretacji i transferu kulturowego rozwijane pod wpływem centrów kulturowych i transnarodowych sieci modernistycznych.

Biogramy autorów

Paulina Pająk - Uniwersytet Wrocławski

Dr Paulina Pająk pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim (Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny). Jej badania koncentrują się na kulturze dwudziestolecia międzywojennego i modernizmie literackim, pamięci w twórczości Virginii Woolf, grupie Bloomsbury, transnarodowych sieciach wydawniczych oraz recepcji modernizmu we współczesnej literaturze. W 2021 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (UWr). Pracowała w kilku projektach naukowych (UWr, MEiN). Jako redaktorka i autorka brała udział w transatlantyckim projekcie wraz naukowczyniami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady – współredagowała książkę The Edinburgh Companion to Virginia Woolf and Contemporary Global Literature (2021), opublikowaną w wydawnictwie Edinburgh University Press (MEiN, II poziom). Jej najnowsze publikacje obejmują artykuły i rozdziały w Virginia Woolf and Heritage, „Woolf Studies Annual”, „Anglica Wratislaviensia”, Virginia Woolf and the World of Books, „Politeja” oraz „Women’s History Review” (orcid.org/0000-0001-6911-1284). Wyniki swoich badań prezentowała również na międzynarodowych konferencjach, organizowanych m.in. przez Uniwersytet Leeds Trinity, Polską Akademię Nauk, Uniwersytet w Reading, Uniwersytet w Kent, Uniwersytet w Getyndze, Uniwersytet Oksfordzki i Uniwersytet w St Andrews. Należy do Virginia Woolf International Society i Society for the History of Authorship, Reading and Publishing.

Kamila Cybulska - Uniwersytet Łódzki

Pracuję jako adiunkt w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki społecznej historii wychowania, historii społecznej XIX/XX wieku i humanistyki cyfrowej. Jestem członkiną Society for the History of Authorship, Reading and Publishing.

Bibliografia

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.

Detloff M., The Value of Virginia Woolf, Cambridge 2016.

Kraskowska E., On the Circulation of Feminist Discourse via Translation, „Ruch Lit-eracki” 2010, nr 1.

Kurowska E., Recepcja literatury angielskiej w Polsce (1932–1939), Wrocław 1987.

Mao D., Walkowitz R.L., The New Modernist Studies, „PMLA” 2008, t. 123, nr 3.

Schöch C., Hinzmann M., Röttgermann J., Dietz K., Klee A., Smart Modelling for Literary History, „International Journal of Humanities & Arts Computing” 2022, t. 16, nr 1.

Terentowicz-Fotyga U., From Silence to Polyphony of Voices: Virginia Woolf Recep-tion in Poland, [w:] The Reception of Virginia Woolf in Europe, red. M.A. Caws, N. Luckhurst, London 2002.

The Edinburgh Companion to Virginia Woolf and Contemporary Global Literature, red. J. Dubino, P. Pająk, C.W. Hollis, C. Lypka, V. Neverow, Edinburgh 2021.

The Reception of Virginia Woolf in Europe, red. M.A. Caws, N. Luckhurst, London 2002.

Virginia Woolf and the Literary Marketplace, red. J. Dubino, New York 2010.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Pająk, P., & Cybulska, K. (2023). Recepcja twórczości Virginii Woolf w międzywojennej prasie w Polsce. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 26(4), 85–102. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10284

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy