Wojna w czasie „przedwojnia”. Armia i jej doświadczenia jako temat prasy dziecięcej na przykładzie czasopisma „Poranek” (1937–1939)

Autor

  • Marcin Zaborski SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Słowa kluczowe:

polska prasa, czasopisma dla dzieci, „Poranek”, wojna, historia

Abstrakt

Autor bada, w jaki sposób czasopisma kierowane do dzieci przed drugą wojną światową prezentowały informacje o wojnach, powstaniach i działaniach polskiej armii. Sprawdza, w jakich kontekstach mówiono wówczas o wojsku i żołnierzach. Analiza obejmuje czasopismo zatytułowane „Poranek. Tygodnik dla starszych dzieci”, ukazujące się w latach 1937-1939.

Bibliografia

Aby się dzieci nie zabłąkały, „Dziennik Bydgoski” 1939, nr 199 z 31 sierpnia, s. 6.

Grabowski S., Na przyszły pożytek. Z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824–1939, Pułtusk 2001.

Heska-Kwaśniewicz K., O wojnie i okupacji w literaturze dla młodych odbiorców. Rekonesans, „Guliwer. Kwartalnik o książce dla dziecka” 2009, nr 1, s. 5–10.

Janion M., Wojna i forma, [w:] Literatura wobec wojny i okupacji. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 187–267.

Kopczewski J., Konferencja w sprawach literatury dziecięcej z okazji czterdziestolecia działalności „Naszej Księgarni”, [w:] Kim jesteś Kopciuszku, czyli o problemach współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, red. S. Aleksandrzak, Warszawa 1968, s. 274–279.

Kotaba K., Czy wojna jest dla dzieci? O obrazach wojny w literaturze dla najmłodszych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” XV (2015), s. 184–192.

Szuchta R., Zabawy dzieci podczas wojny jako źródło badań nad Zagładą, [w:] Pola wolności, red. A. Bartuś, Oświęcim – Poznań 2020, s. 59–67.

Władyka W., Prasa Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Łojek J., Myśliński J., Władyka W., Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 92–133.

Zaborski M., Lato’39. Jeszcze żyjemy, Warszawa 2019.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-28

Jak cytować

Zaborski, M. (2022). Wojna w czasie „przedwojnia”. Armia i jej doświadczenia jako temat prasy dziecięcej na przykładzie czasopisma „Poranek” (1937–1939). Rocznik Historii Prasy Polskiej, 25(4), 27–49. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10057

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy