„Magazyn Muzyczny” na mapie polskiej prasy rockowej (analiza strukturalno-komparatystyczna)

Autor

  • Artur Mariusz Trudzik Uniwersytet Szczeciński

Słowa kluczowe:

dziennikarstwo i media muzyczne, historia prasy polskiej w XX w. i XXI w., „Magazyn Muzyczny”

Abstrakt

„Magazyn Muzyczny” był jednym z dwóch najbardziej opiniotwórczych (obok „Non Stopu”), można rzec — kultowych czasopism okresu PRL-u, lansujących muzykę popularną, zwłaszcza rock. Oba przechodziły podobną ewolucję, choć pierwszy z nich miał dużo dłuższą historię, ponieważ był bezpośrednim następcą najstarszego w Europie Środkowo-Wschodniej periodyku poświęconego muzyce rozrywkowej, tj. „Jazzu”, powstałego w 1956 r., jednak od lat 80. wraz ze zmianami redakcyjnymi, wewnętrznymi, strukturalnymi, ale przede wszystkim reorientacją gustów muzycznych Polaków, głównie młodzieży, związaną z boomem rocka, stał się w zasadzie (w ostatnich latach) odrębnym, nowym periodykiem. Jego analiza ilościowa (strukturalna) wypełniła treść tego artykułu, ale stanowi ona również podstawę szerszych badań nad miesięcznikiem, które powinny przyjąć postać dwutomowej monografii.

Bibliografia

Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury, pod red. J. Koska, Kraków 2020.

Baran D., Dziennikarze „Magazynu Muzycznego” i „Non Stopu” wobec zachodnich trendów w muzyce (lata 80.), [w:] Słowami o dźwiękach... Muzyka w mediach (nie tylko doby PRL-u), pod red. B. Afeltowicz, A. Trudzika, Szczecin 2017.

Ciesielski R., Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Zielona Góra 2017.

Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka, pod red. D. Barana, A.M. Trudzika, Opole 2020.

Filas R., Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989–1999). Propozycja periodyzacji, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 1–2.

Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, pod red. K. Pokornej-Ignatowicz, S. Jędrzejewskiego, J. Bierówki, Kraków 2012.

Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice, pod red. M. Kaczmarczyka, M. Boczkowskiej, Sosnowiec 2015.

Słowami o dźwiękach... Muzyka w mediach (nie tylko doby PRL-u), pod red. B. Afeltowicz, A. Trudzika, Szczecin 2017.

Trudzik A., Bob Dylan przed otrzymaniem Literackiej Nagrody Nobla. Recepcja artysty w polskiej prasie muzycznej rockowo-jazzowej (analiza ilościowo-jakościowa), [w:] Słowami o dźwiękach... Muzyka w mediach (nie tylko doby PRL-u), pod red. B. Afeltowicz, A. Trudzika, Szczecin 2017.

Trudzik A., Czy „Rock'n'Roll” to paradoksalnie pismo hard rockowe/heavy metalowe?, [w:] Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury, pod red. J. Koska, Kraków 2020.

Trudzik A., Dziennikarstwo i media muzyczne (rock, jazz, pop i inne). Nowe wyzwania w kontekście dekady badań w nowym obszarze nauk o mediach, [w:] Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, pod red. K. Konarskiej, A. Lewickiego, P. Urbaniaka, Wrocław 2018.

Trudzik A., Jazz in Central and Eastern Europe as discussed by Jazz Magazine (1956–1959), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2020, vol. 55 nr 3 (Special Issue).

Trudzik A., Na początku był „Jazz”. 60 lat prasy muzycznej (jazz, rock) w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 1.

Trudzik A., Na styku dwóch epok. „Non Stop” (1988/89) — początki ewolucji rynku prasy muzycznej, [w:] Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, pod red. K. Pokornej-Ignatowicz, S. Jędrzejewskiego, J. Bierówki, Kraków 2012.

Trudzik A., Polska prasa muzyczna w dobie transformacji ustrojowej. „Tylko Rock” 1991–2002, Gdańsk 2017.

Trudzik A., Rekonstrukcja historii — prasa muzyczna, jako pomijany segment prasy wydawanej oficjalnie w stanie wojennym, [w:] Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice, pod red. M. Kaczmarczyka, M. Boczkowskiej, Sosnowiec 2015.

Trudzik A., „Rock'n'Roll” (1990–1991). Niezbyt pomyślna próba transplantacji dobrych wzorców prasy muzycznej (rockowej) z PRL-u do III RP, [w:] Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka, pod red. D. Barana, A.M. Trudzika, Opole 2020.

Trudzik A., Strategie genologiczne krajowej prasy muzycznej w latach 70. XX w. (jazz, rock, pop), „Zeszyty Prasoznawcze 2019, nr 4.

Trudzik A., „Tylko Rock” — dzieje pisma oraz rezultaty badań nad miesięcznikiem, „Zeszyty Prasoznawcze 2014, nr 3–4.

Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, pod red. K. Konarskiej, A. Lewickiego, P. Urbaniaka, Wrocław 2018.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Trudzik, A. M. (2023). „Magazyn Muzyczny” na mapie polskiej prasy rockowej (analiza strukturalno-komparatystyczna). Rocznik Historii Prasy Polskiej, 26(4), 161–180. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10968

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy