Miejsce kultury w programach Jerzego Giedroycia

Autor

  • Iwona Hofman Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Słowa kluczowe:

publicystyka kulturalna, programy polityczne, „Kultura” paryska

Abstrakt

Celem artykułu jest próba określenia znaczenia publicystyki kulturalnej i literatury w realizacji programów politycznych wypracowanych w kręgu „Kultury”. Miesięcznik ukazywał się w latach 1947–2000 nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu, którego redaktorem był Jerzy Giedroyc. Z analizy 637 numerów „Kultury” wynika, że 65% materiałów informacyjnych i publicystycznych o tematyce wschodniej i zachodniej poświęcone jest kulturze i historii, odpowiednio 1174 publikacji związanych z Ukrainą, Litwą, Białorusią i 663 — z Niemcami.

Bibliografia

Berdychowska B., Hnatiuk O., Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi, Lublin 2000.

Friszke A., Machcewicz P., Habielski R., Druga Wielka Emigracja 1945–1990, t. 1–3, Warszawa 1999.

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posł. K. Pomian, Warszawa 1994.

Giedroyc J., Łobodowski J., Listy 1948–1988, Warszawa 2023.

Habielski R., Dokąd nam iść wypada? Od „Buntu Młodych” do „Kultury”, Warszawa 2006.

Hofman I., Górka E., Maguś J., Pataj M., Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego, Toruń – Paryż 2018.

Hofman I. Piszący niepiszący Redaktor, [w:] tejże, Szkice o paryskiej „Kulturze”, Toruń 2004.

Hofman I., Unger L., Teczki Giedroycia, Lublin – Paryż 2010.

Hofman I., Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury”, Lublin 2009.

Hofman I., Zjednoczona Europa o publicystyce paryskiej „Kultury”, Lublin 2021.

Hofman I., Kierunki badań spuścizny Jerzego Giedroycia — perspektywa interdyscyplinarna, „Res Historica” 2021, nr 52.

Kosman M., Jerzy Giedroyć — człowiek instytucja, [w:] Z rozważań nad kulturą polityczną w Polsce, red. M. Kosman, t. 2, Poznań 2001.

Kowalczyk A. S., Giedroyc i „Kultura”, Wrocław 1999.

„Kultura” i jej odbiór w Polsce, pod red. I. Hofman, Toruń – Paryż 2017.

Mencwel A., Studium sukcesu (1): program „Kultury” 1946–1956, „Twórczość” 1996, nr 10/611.

Mitzner P., Literatura rosyjska w kręgu „Kultury” (t. 1), „Kultura” i emigracja rosyjska (t. 2), Paryż – Kraków 2016.

Pomian G., Emigracja i emigranci, [w:] „Kultura” i jej krąg 1946–1986: katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego, Lublin 1995.

Siryk L., Święch J., Józef Łobodowski — rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego, Lublin 2000.

Supruniuk M.A., Uporządkować wspomnienia. „Archiwum emigracji”, Toruń 2011.

Święch J., Literatura i polityka, [w:] Jerzy Giedroyc. Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.

Żebrowski M., Jerzy Giedroyc. Życie przed „Kulturą?, Kraków 2012.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Hofman, I. (2023). Miejsce kultury w programach Jerzego Giedroycia. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 26(4), 139–159. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10967

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy