Sprawy Śląska Cieszyńskiego na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w 1938 roku

Autor

  • Alicja Szumowiecka Uniwersytet w Siedlcach

Słowa kluczowe:

Śląsk Cieszyński, Zaolzie, stosunki polsko-czechosłowackie, mniejszość polska w Czechosłowacji, „Ilustrowany Kurier Codzienny”

Abstrakt

Autorka podjęła się analizy opisów wydarzeń dotyczących Śląska Cieszyńskiego w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”, jednym z ogólnopolskich tytułów prasowych dwudziestolecia międzywojennego. Analiza ponad 400 artykułów ukazujących się w okresie sierpień–październik 1938 roku pozwoliła na zauważenie, że przekazywano czytelnikom na bieżąco informacje o sytuacji Polaków na Zaolziu i międzynarodowym położeniu Czechosłowacji. Ponadto na łamach pisma pojawiały się wątki dotyczące historii i znaczenia gospodarczego tych terenów

Bibliografia

Bańdo A., Nie tylko krew na pierwszej stronie. Problematyka kulturalna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918–1939, Kraków 2006.

Bílek J., Kyselá těšínská jablička: československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945, Praha 2011.

Borowiec P., Jesteśmy głosem milionów: dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910–1939), Kraków 2005.

Bułhak H., Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowe 1918–1939, Warszawa 2007.

Długajczyk E., Tajny front na granicy czeskiej: wywiad i dywersja 1919–1938, Katowice 1993.

Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, red. I. Panic, t. VI, Cieszyn 2016.

Gąsior G., Zaolzie: polsko¬-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918–2008, Warszawa 2008.

Grodecki R., Rozstanie się Śląska z Polską w XIV wieku, Katowice 1938.

Hulka-Laskowski P., Śląsk za Olzą, Katowice 1938.

Kamiński M.K., Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku, Warszawa 2014.

Kaszuba E., Państwowotwórcza rola Polskiego Radia w II Rzeczpospolitej w świetle pisma „Radio” / „Antena”. Wybrane zagadnienia, Kraków 2019.

Kołakowski P., Polsko-czechosłowackie kontakty wojskowe 1921–1938 w dokumentach wywiadu i dyplomacji II Rzeczypospolitej, Warszawa 2018.

Kornat M., Polityka równowagi 1934–1939. Polska między Wschodem i Zachodem, Kraków 2007.

Ignaszewski J., Obraz gospodarczy Śląska Zaolziańskiego, Katowice 1938.

Łukasiewicz J., Dyplomata w Paryżu 1936–1939, Warszawa 1995.

Matyjasik K., Reakcja społeczeństwa Krakowa na zajęcie Zaolzia, „Wieki Stare i Nowe” 2009, nr 1 (6), s. 295–312.

Nowinowski S., Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Łódź 2013.

Nowinowski S., Stosunki polsko-czechosłowackie 1932–1939: w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej, Łódź 2006.

Nowak K., Szkolnictwo polskie, [w:] Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do współczesności, red. I. Panic, t. VI (Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945), Cieszyn 2015.

Orlof E., Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918–1945, Rzeszów 1992.

Przeperski M., Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku, Kraków 2016.

Przyłudzki R., Obraz gospodarczy Śląska Zaolziańskiego, Katowice 1939.

Walter Runciman, [w:] Wikipedia, the free encyclopedia [online], https://pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Runciman_(1._wicehrabia_Runciman_of_Doxford), [dostęp: 16.01.2023].

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Szumowiecka, A. (2023). Sprawy Śląska Cieszyńskiego na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w 1938 roku. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 26(4), 121–138. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10966

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy