Rola prasy w działalności społeczno-gospodarczej stowarzyszeń Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym na przykładzie czasopism diecezji siedleckiej

Autor

  • Jarosław Cabaj Uniwersytet w Siedlcach

Słowa kluczowe:

Akcja Katolicka, stowarzyszenia, Siedlce, diecezja siedlecka, „Głos Podlaski”, „Podlaski Miesięcznik Katolicki”

Abstrakt

Na przykładzie diecezji siedleckiej autor ukazał problematykę roli prasy w działalności społeczno-gospodarczej stowarzyszeń Akcji Katolickiej w latach 1930– 1939. W pracy zostały uwzględnione trzy czasopisma: „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, „Głos Podlaski” i „Podlaski Miesięcznik Katolicki”. Na podstawie analizy treści przekazów prasowych autor ustalił, że pisma te odegrały ważną rolę w powstawaniu stowarzyszeń Akcji Katolickiej, aktywizowaniu ich członków w sferze społeczno-gospodarczej i kulturalnej oraz inspirowaniu do działań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Bibliografia

Behen O., Akcja Katolicka i ukraińskie organizacje katolickie w Małopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym, Lublin 2009.

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918–1944, oprac. i red. Z. Zieliński, Lublin 1981.

Cabaj J., Prasa siedlecka z lat trzydziestych XX wieku o państwach sąsiednich, Siedlce 2021.

Dmowski R., „Podlaski Miesięcznik Katolicki” jako źródło do dziejów regionu, [w:] Prasa podlaska w XIX–XX wieku. Szkice i materiały, t. II, red. D. Grzegorczuk i A. Kołodziejczyk, Siedlce 1999.

Geresz J., Zarys dziejów Akcji Katolickiej w diecezji siedleckiej do 1939 r., Siedlce 2004.

Jakubowski W., ks. Solarczyk M., Organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X do XXI wieku. Informatorium historyczne, Warszawa – Olsztyn 2011.

Jeżyna K. (ks.), Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej, Lublin 1996.

Magiera E., Przysposobienie spółdzielcze wiejskiej młodzieży pozaszkolnej w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939)”, „Wychowanie w Rodzinie” 2014, nr 2.

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.

Plis J., Kościół katolicki w Polsce a prasa, radio i film. 1918–1939, Lublin 2001.

Szewczak A., Akcja Katolicka Diecezji Siedleckiej. 90-letnia tradycja udziału świeckich w lokalnym życiu Kościoła. Cz. I — dwudziestolecie międzywojenne, Siedlce 2008.

Turkowski R., Kościół katolicki wobec aktywizacji młodzieży wiejskiej w Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej (1918–1939), „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1990, nr 1–3.

Wieczorek T., U podstaw współczesnych metod pracy w Przysposobieniu Rolniczym, „Postępy Nauk Rolniczych” 1967, nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Cabaj, J. (2023). Rola prasy w działalności społeczno-gospodarczej stowarzyszeń Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym na przykładzie czasopism diecezji siedleckiej. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 26(4), 103–120. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10965

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy