„Ludzie prasy” w poselskich ławach i debacie parlamentarnej w świetle Sprawozdań Stenograficznych z Posiedzeń Sejmu Ustawodawczego (1919–1922): ujęcie podmiotowe

Autor

  • Grażyna Wrona Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Słowa kluczowe:

dziennikarze, redaktorzy, prasa, Sejm Ustawodawczy, 1919–1922

Abstrakt

Artykuł prezentuje portret zbiorowy 231 posłów Sejmu Ustawodawczego, objętych wspólnie nazwą „ludzie prasy”. Źródło, z którego pozyskano podstawowy materiał badawczy, stanowiły Sprawozdania Stenograficzne z Posiedzeń Sejmu Ustawodawczego (1919–1922), a także inne druki wytworzone przez Sejm Ustawodawczy, w tym interpelacje poselskie, wnioski nagłe, regulaminy, wykazy, spisy itp.

Bibliografia

Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.

Ajnenkiel A., Sejmy i konstytucje w Polsce 1918–1939, Warszawa 1991.

Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.

Hausner P., Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2014.

Jakubowski W., Jajecznik K., Polska debata ustrojowa w latach 1917–1921, Warszawa 2010.

Kacperski K., System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.

Kondracka M., Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.

Michalska-Bracha L., Sejm Ustawodawczy w historiografii polskiego parlamentaryzmu, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 6, s. 137–158.

Pietrzak M., Reglamentacja wolności prasy w Polsce (1918–1939), Warszawa 1963.

Rudnicki Sz., Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.

Stępnik K., Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej, Lublin 2016.

Stępnik K., Sienkiewicz globalny, Lublin 2017.

Tusiński P.A. Postępowanie ustawodawcze w Sejmie i Senacie II Rzeczypospolitej 1918–1939: prawo, zwyczaje, praktyka parlamentarna, Radom 2008.

Tusiński P.A. Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1922, Warszawa 2019.

Wrona G., Wolność prasy w debacie parlamentarnej Sejmu Ustawodawczego (1919–1921): głos dla uczczenia stulecia Konstytucji marcowej, [w:] Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej, Warszawa 2021, s. 270–281.

Zaporowski Z., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 1992.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Wrona, G. (2023). „Ludzie prasy” w poselskich ławach i debacie parlamentarnej w świetle Sprawozdań Stenograficznych z Posiedzeń Sejmu Ustawodawczego (1919–1922): ujęcie podmiotowe. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 26(4), 61–83. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10964

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>