Pierwsze polonijne „wesołe gazetki” w Ameryce Północnej. Część I: Od „Osy” do „Kikiera”

Autor

  • Janusz Gerasik

Słowa kluczowe:

„Bocian”, „Kikier”, „Kukuryku”, „Osa”, „Śmiech”, „Zabawny Kuryerek”, Julian Czupka, Henryk Nagiel, Zygmunt Słupski

Abstrakt

Pierwsze czasopismo polskojęzyczne na półkuli zachodniej „Echo z Polski” powstało w Nowym Jorku w 1863 r. Także nad Hudsonem ujrzało światło dzienne pierwsze polonijne pismo humorystyczne w USA. Był to tygodnik „Osa”, założony przez Juliana Czupkę w roku 1886. Żywot „Osy” trwał ledwie kilka miesięcy, lecz po jej upadku pojawiły się w innych miastach kolejne „wesołe gazetki”: „Bocian”, „Kukuryku”, „Śmiech”, „Zabawny Kuryerek”, „Kikier”. Artykuł przedstawia zarys dziejów pierwszych sześciu pism humorystyczno-satyrycznych, które bawiły polskich czytelników w USA w XIX stuleciu, oraz sylwetki wybranych redaktorów.

Bibliografia

Kiper D., Stan i potrzeby badań nad prasą Polonii amerykańskiej przełomu XIX i XX wieku, „Przegląd Polsko-Polonijny” 2013, nr 5–6, s. 317–334.

Kruszka W., Historya Polska w Ameryce, tom IV i V, Milwaukee Wis. 1905.

Nagiel H., Dziennikarstwo polskie w Ameryce i jego 30-letnie dzieje, Chicago Ill. 1894.

Wepsiec J., Polish American Serial Publications 1842–1966 an annotated bibliography, Chicago 1968.

Zieliński S., Bibljografja czasopism polskich za granicą 1830–1934, Warszawa 1935.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Gerasik , J. (2023). Pierwsze polonijne „wesołe gazetki” w Ameryce Północnej. Część I: Od „Osy” do „Kikiera”. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 26(4), 5–36. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10962

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy