„Pall Mall Gazette” i nowe dziennikarstwo. Recepcja w prasie polskiej

Autor

  • Krzysztof Stępnik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Słowa kluczowe:

„Pall Mall Gazette”, nowe dziennikarstwo, William Thomas Stead, prasa polska XIX w., Edmund Naganowski

Abstrakt

Artykuł przedstawia recepcję w prasie polskiej skandalu ujawnionego przez „Pall Mall Gazette” w 1885 roku. Zdemaskowanie skali i zasięgu prostytucji dziecięcej doprowadziło do zmian w ustawodawstwie brytyjskim i zmian w prasie, czego efektem był rozwój „nowego dziennikarstwa”.

Bibliografia

Adamczewska I., Reportaż wcieleniowy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” LX (2017), z. 4.

Budrewicz A., Kultura literacka Anglii końca XIX wieku w relacjach Edmunda Naganowskiego, „Napis” Seria XXVII (2021).

Guerty Ph.M., For God and Country: W.T. Stead and the Beginnings of the New Journalism in Victorian Britain 1883–1885, Boca Raton, Florida 1997.

Lutosławski A.T., O propagandzie, Londyn 1942.

March Ph., The influence of Congregationalism on the New Journalism of W.T. Stead, 1870–1901, London 2019.

Mielczarek T., Medioznawstwo polskie. Ludzie — Instytucje — Nauka, Kielce 2021.

Pamiętniki Stanisława Jana Czarnowskiego. Wspomnienia z trzech stuleci XVIII, XIX i XX, Warszawa 1923, t. 3, z. 17.

Sikorska-Kulesza J., Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004.

Society in London. By a Foreign Resident [Escott, Thomas Hay Sweet and Smalley, George Washburn], London 1885.

Stauter-Halsted K., The Devil’s Chain: Prostitution and Social Control in Partitioned Poland, Ithaca and London 2015.

Wendelin G., A Rhetoric of Pornography: Private Style and Public Policy in „The Maiden Tribute of Modern Babylon”, „Rhetoric Society Quarterly” 2012, Vol. 42 (4).

Żyrek-Horodyska E., Dziennikarstwo immersji w perspektywie zwrotu afektywnego, „Media — Kultura — Komunikacja Społeczna” 2021, nr 17.

Żyrek-Horodyska E., „Wszystko za Everest” Jona Krakauera w kontekście głównych założeń Nowego Nowego Dziennikarstwa, „Media Biznes Kultura” 2021, nr 1.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-28

Jak cytować

Stępnik, K. (2022). „Pall Mall Gazette” i nowe dziennikarstwo. Recepcja w prasie polskiej. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 25(4), 5–25. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10056

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy