Hofman, I. (2023). Miejsce kultury w programach Jerzego Giedroycia. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 26(4), 139–159. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10967