(1)
Hofman, I. Miejsce Kultury W Programach Jerzego Giedroycia. RHPP 2023, 26, 139-159.